Мултимедијална изложба ЈАСЕНОВАЦ

Нематеријално културно насљеђе Републике Српске

Пријатељ музеја

О нама

ЛИЧНА КАРТА МУЗЕЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 
Јaвна установа Музеј Републике Српске - Бања Лука
 
Основан 26. септембра 1930. године под називом Музеј Врбаске бановине.
            По налогу краља Александра Карађорђевића, оснивач Музеја је био први бан Врбаске бановине Светислав Тиса Милосављевић. Први управник Музеја Врбаске бановине био је Спиридон Шпиро Боцарић, академски сликар из Будве. За првих десет година рада (до 1941. године) скупио је у околини Бања Луке велики број етнографских предмета непроцјењиве историјске, националне и културне вриједности. До 1982. године Музеј РС је неколико пута мијењао назив и простор а потом смјештен у дијелу објекта Дома радничке солидарности, у којем су Народна и универзитетска библиотека и Дјечије позориште. Одлуком Владе Републике Српске, 14. новембра 1992. године, дотадашњи Музеј Босанске крајине преименован је у Музеј Републике Српске и проглашен централном установом заштите покретних културних добара.
Данас је смјештен у објекту Дома радничке солидарности и располаже са 3.700 m2 властитог простора од чега се на 1.500 m2 налази Стална изложбена поставка, а остали дио депои и службене просторије.
 
Адреса ЈУ Музеј РС: Бања Лука, Ђуре Даничића бр.1
           
Телефон: 215- 973, 215-984, факс: 215-986
           
Директор: Нада Пувачић
           
 
           Кадровска структура: 41 запослених радника 17 кустоса, 2 конзерватора- рестауратора, 4 препаратора, 1 библиотекар 2 музејска педагога, 1 музејски техничар, 2 музејска документариста, Општа служба и редарска служба.
           Музеј Републике Српске се бави: истраживањем, прикупљањем, чувањем, стручном обрадом, проучавањем, заштитом, излагањем и публиковањем музејске грађе као заједничког народног блага.
У својим збиркама Музеј РС чува више од 30.000 експоната. Специјализована музејска библиотека располаже са више од 14.000 књига. Адаптацијом простора Музеј РС је добио простор за ауторске, тематске и гостујуће изложбе. 
 
У Музеју Републике Српске дјелују:
 
ОДЈЕЉЕЊЕ  ЗА MAТЕРИЈАЛНУ КУЛТУРУ
 
- Одсјек за археологију
- Одсјек за историју
- Одсјек за етнологију и етнографију
- Одсјек за историју умјетности
- Природњачки одсјек
 
 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНУ КУЛТУРУ
 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВНО-ПЕДАГОШКИ РАД
 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ
 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БИБЛИОТЕЧКУ И ИЗДАВАЧКУ ДЈЕЛАТНОСТ
 
OДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ И РЕСТАУРАЦИЈУ
 
-          Атеље за конзервацију и рестаурацију слика
-          Атеље за конзервацију и рестаурацију камена,
        керамике, стакла и порцулана
-          Атеље за конзервацију и рестаурацију текстила и коже
-          Атеље за конзервацију и рестаурацију метала
-          Атеље за конзервацију и рестаурацију дрвета
-          Атеље за ЗОО препарирање
 
 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
-          Служба за  опште, правне и административне послове
-          Служба за финансијске и рачуноводствене послове
-          Служба техничког одржавања
-          Служба за комуникације
        (односи са јавношћу, маркетинг и продаја -сувенирница )
-          Служба обезбјеђења
-          Служба одржавања чистоће
 
          Музеј РС је републичка културна установа у ресору Министарства просвјете и културе РС. У складу са новом улогом по одредбама Закона о музејској дјелатности, новом креативном политиком менаџмента, отварањем ове институције у свим сегментима, повећаним бројем ауторско - тематских, гостујућих изложби, предавања, радионица, ревија, пригодних културних манифестација, Музеј РС се позиционирао високо на културној сцени Републике Српске. По процјени вањских сарадника Музеј РС предњачи пројектима и креативним радионицама које води Одјељење за образовно-педагошки рад за ученике основних школа и дјецу са посебним потребама, а које су темељ за будућу образовану музејску публику, односно за будућност Музеја Републике Српске.
 
 
 
 


 
 
 

 

Copyright © 2009 muzejrs.com