Дијаци, стећци и витезови

Музејски савјетник Јанко Врачар (Реферат за средњовјековну историју) одржао је предавање под називом ”Дијаци, стећци и витезови” студентима прве године Студијског програма руског и српског језика и књижевности и Студијског програма српског језика и књижевности. Значај овог предавања о обиљежјима средњевјековља код нас, с нарочитим освртом на натписе на мраморовима (стећцима), представља чињеница да су студенти добили прилику за упознавањем ширег и свеобухватнијег контекста дијахроног проучавања српског језика и књижевности, чиме им је омогућена студиозна припрема градива из наведених области.

 

© 2017 ЈУ Музеј Републике Српске