У СУСРЕТ БЕРЛИНСКОМ КОНГРЕСУ
140 година од краја српског устанка, Берлинског конгреса и аустроугарске окупације Босне и Херцеговине (1878–2018)

 

Поводом Дана Музеја, 26. септембра 2018. године, у Музеју Републике Српске jе у 19 часова отворена изложба “У сусрет Берлинском конгресу”, аутора музејског савјетника мр.сц. Братислава Теиновића, докторанта историјских наука. Изложбу је отворила Г-ђа Милица Котур, начелница Одјељења за заштиту културног насљеђа при Министарству просвјете и културе РС.

“Ове године навршилосе 140 година од краја српског устанка, Берлинског конгреса и аустроугарске окупације Босне и Херцеговине. Изложба о овим историјским догађајима приређена током 2006. поставила је основе за њихово даље музеолошко истраживање. Од постанка музеја са историјском експозиционом тематиком историјски документи предмет су посебног интересовања из више разлога. Осим што су прворазредни извори за историју, историјски документи могу да послуже и као музејски изложбени материјал. Због своје документарности као и непосредне везе са историјским догађајима архивалије су на историјским изложбама врло често ненадокнадиви експонати. Највећи број архивске грађе из устанка 1875–1878. године чува се у неколико српских и хрватских националних институција: Архив Историјског института САНУ, Архив Србије, Хрватски државни архив, Хрватски повијесни музеј и Оријентални институт у Сарајеву. Током изучавање архивске грађе у Архиву Србије 2012–2014. детектован је један број докумената експозиционе вриједности. Ријеч је о архивској грађи из фонда Министарства иностраних дела–политичко одељење (1871–1918), који својом садржином и изгледом представљају прворазредне музеалије. Изложена грађа односи се углавном на кореспонденцију устаничког политичког вођства са српском владом, као и на вијести о устанку, Берлинском конгресу и окупацији објављене у неколико најзначајнијих новина тога времена (Босна, Бранислав, Приморац, Српске новине). На изложби је изложено 67 експоната, од чега: 38 докумената, 20 фотографија и 9 примјерака новина.” –аутор музејски савјетник мр.сц. Братислав Теиновић, докторант историјских наука

 

 

 

© 2017 ЈУ Музеј Републике Српске