baner

Посљедња фаза теренских археолошких истраживања – рекогносцирања, планираних у оквиру пројекта ЕУРОФАРМ, биће реализована у периоду од 07. до 14. јуна, 2017. године на територији општине Требиње у Херцеговини.

Археолошки подаци на подручју Требиња, посебно из периода неолита, слабо су познати. Концепција рада на терену базираће се прво на обилазак раније познатих нам локалитете како бисмо евидентирали њихово тренутно стање. Вршиће се процјена стања очувања археолошких депозита (ако их затекнемо), затим прикупљање материјалне културе са површине уколико иста постоји, те вршити визуелни преглед природних стратиграфских профила. Планирано је и испитивање непосредне околине сваког локалитета и њено рекогносцирање, те утврђивање других до сада не регистрованих пећина или склоништа у поткапинама и/или станишта на отвореном, као и било којих других показатеља прошлости људског насељавања овог подручја (нпр. материјалне културе, архитектонских остатака и сл.). Сви археолошки локалитети биће документовани уз помоћ стандардних процедура, а материјал ће бити опран и адекватно спакован прије његовог депоновања у Музеју Херцегивне у Требињу.

Као и током претходних година, тим који ће радити на истраживању биће формиран у сарадњи представника Велике Британије и институција Републике Српске (Музеј РС, Републички завод за заштиту културно – историјског и природног насљеђа РС, Музеј Херцеговине из Требиња). Средства за истраживање, провођење мјера заштите налаза, као и опреме, обезбједио је Археолошки институт Универзитетског колеџа Лондона из Велике Британије.

 

Контакт:

мр Ивана Панџић, кустос археолог, координатор пројекта за РС

065/630-300

ivanapandzic@gmail.com

 

Јелена Влачић Пујић, кустос археолог Музеј Херцеговине у Требињу

065/487-339

jelena_dabar@hotmail.com

 

 

Изјава мр Ивана Панџић:

”Пета и завршна година успјешне реализације пројекта ЕУРОФАРМ води нас на територију Херцеговине, како је од самог почетка пројекта и било планирано. Надамо се да ће нам, иако кратка, овогодишња теренска кампања обезбиједити много нових информација и података о животу током млађег каменог доба на пдоручју Републике Српске и БиХ, поготово што је ријеч о географски потпуно другачијем окружењу у односу на досадашња наша истраживањ.      

Иако имамо још доста посла пред собом и барем још двије године рада на свим сакупљеним подацима, била нам је велика част и задовољство што нам се указало повјерење те смо били учесници ЕУРОФАРМ пројекта у потпуности финансираног од стране Европског истраживачког савјета (European Research Council). Наведена сарадња створила нам је прилике за нове сарадње и нове пројекте, а на којима већ увелико радимо.”

© 2017 ЈУ Музеј Републике Српске