Одржана Сједница Управног одбора Музеја РС

Сједница Управног одбора Музеја Републике Српске одржанa је 20. марта 2018. године у Музеју РС. Сједницу је водила в.д. Предсједница Управног одбора Музеја РС др Сарита Вујковић, директор Музеја савремене умјетности РС, а присуствовали су чланови: мр Весна Ачић, проф. др Ирена Медар-Тањга, проф. Милан Берић и мр Раде Личина. Сједници Управног одбора присуствовао је директор Музеја Републике Српске Миладин Савић те записничар сједнице, виши стручни сарадник мр Драгана Сандић, шеф рачуноводства Музеја РС Здравка Тодоровић и предсједник синдикалног одбора Музеја РС Гордана Вртуњић.

Директор Музеја Миладин Савић поднио је Извјештај о раду Музеја РС за 2017. годину, те План и програм рада за 2018. годину. О раду Музеја у протеклој години Управни одбор донио је веома позитивне закључке, а предложени План и програм рада за 2018. годину, једногласно је усвојен.
Шеф рачуноводства Здравка Тодоровић, поднијела је финансијски извјештај Музеја РС за период од 1.1. до 31.12.2017. године.

По тачкама дневног реда усвојени су и Записник са Осме сједнице Управног одбора ЈУ Музеја РС те Одлука о директној примјени прописа о јавним набавкама. У оквиру текућих питања Управном одбору презентован је и нови летак који посјетиоци Музеја добијају уз куповину карте, а који презентује најважније информације о Сталној поставци Музеја РС.

Сједница је почела у 14 часова а завршена у 17 часова.

© 2017 ЈУ Музеј Републике Српске