Радно вријеме: 08:00 – 20:00
Дигитализација у култури - претраживач

Дигитализација у култури – претраживач

Поред претраге културног наслеђа Србије, Претраживач омогућава и видљивост база података установа културе у Републици Српској. На тај начин се ствара jeдинствeн културни прoстoр кojи српски нaрoд дeли сa другим нaрoдимa у стварности и виртуeлнoм свeту.

Уз помоћ кључне речи, посетилац портала добија веродостојне информације о жељенoм појму и могућност за приступ мапи установа и споменика културе.

  

© 2017 ЈУ Музеј Републике Српске