NEWS AND ANNOUNCEMENTS

DEPARTMENT FOR MATERIAL CULTURE
PERMANENT EXHIBITION

Стална поставка Музеја Републике Српске посјетиоце упознаје са раздобљем од далеке прошлости до завршетка Другог свјетског рата. Простор сталне поставке концептуално је подијељен на поставке Одјељења за материјалну културу којег чине: Одсјек за археологију, Одсјек за историју, Одсјек за енологију и етнографију, Одсјек за историју умјетности и Природњачки одсјек. Сваки одсјек презентује на десетине значајних експоната.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА НЕМАТЕРИЈАПНУ КУЛТУРУ

Усмена традиција и изражавање. Језик као покретач нематеријалне кулртурне баштине. Умјетност извођења друштвене праксе. Ритуали и свечани догађаји. Знања и праксе везане за универзум. Традиционални – стари занати.

ОБРАЗОВНО ПЕДАГОШКИ РАД

Одјељење за педагошко – образовни рад, комуникације и односе са јавношћу, организује посјете изложбама као и посјете за све манифестације, радионице, семинаре, предавања као и друге облике просвјетно – педагошке дјелатности.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ И РЕСТАУРАЦИЈУ

Одјељење за конзервацију и рестаурацију врши конзерваторско – рестаураторске радове на покретним културним добрима и музејској грађи од метала, керамике, камена, кости, текстила, дрвета и других материјала.