Радно вријеме: 08:00 – 20:00

Археологија није довољно заступљена ни заштићена

Бањалука – Република Српска, као и БиХ уопштено, богата је археолошким локалитетима још од периода ране праисторије, а сматрамо да се археологија не третира на задовољавајућем нивоу: недовољан је број запослених археолога и конзерватора у институцијама Републике Српске, археологија кроз правна акта није довољно ни заступљена ни заштићена, а као највећи проблем сматра се непостојање нити једне научне установе у РС која се бавити археологијом.

Казао је ово за “Глас Српске” предсједник Друштва археолога Републике Српске Горан Калинић. Он је напоменуо да се премало пажње посвећује овој науци на нашим факултетима.

– Предмети археологија и музеологија изучавају се у оквиру области помоћних историјских наука једносеместрално на Одсјеку за историју Филозофског факултета Универзитета у Бањалуци и двосеместрално на Одсјеку за историју Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву – рекао је Калинић.

Друштво археолога Републике Српске основано је 2014. године с циљем побољшања рада и развоја археологије, музеологије и заштите културног насљеђа РС, којим би се уједно промовисао и културни и туристички потенцијали нашег подручја.

Прије неколико дана потписан је уговор о пословно-техничкој сарадњи Музеја Републике Српске и Друштва археолога Републике Српске.

Археолог и кустос Музеја РС Ивана Панџић је рекла да је овим уговором регулисана размјена кадрова, рационална организација посла и друге ствари од заједничке користи.

– У питању је уговор о пословно-техничкој сарадњи из области археологије и музеологије, а који обухвата различите врсте активности којима се баве потписници уговора, као што су размјене кадрова и компатибилних пројеката, издавачка ђелатност, научноистраживачки рад и пројекти, као и међусобно коришћење програма и садржаја који се нуди од потписника – казала је Панџићева.

У току је, како је објаснила Панџићева, нови пројекат Друштва археолога РС и Музеја РС, који подразумијева снимање локалитета тврђаве Кастел.

– Друштво археолога РС и Музеј РС сарађују од самог оснивања друштва, а досадашња сарадња сада је и формално озваничена. Главни повод је нови пројекат Друштва археолога РС који је суфинансирао град путем јавног конкурса за суфинансирање пројеката културног и умјетничког стваралаштва града Бањалука “Примјена савремене методологије у археологији (примјер локалитет Кастел Бањалука)”. Пројекат подразумијева геофизичко снимање 10.000 м2 локалитета Кастел, с циљем детектовања потенцијалних објеката под земљом. Снимање ће трајати десет дана, након чега слиједи обрада и интерпретација сакупљених података и њихова презентација. Реализација је осмишљена као процес едукације средњошколаца и студената новим технологијама, али и запослених у републичким и градским институцијама које се баве културним насљеђем, као и невладином сектору. Наведени пројекат реализоваће Центар за нове технологије “Виминацијум” из Београда у сарадњи са Музејом Републике Српске, републичким Заводом за заштиту културно-историјског и природног насљеђа РС и Друштвом археолога РС – објаснила је Панџићева.

Најбољу сарадњу и подршку, како је рекао Горан Калинић, имали су од Градске управе града Бањалука.

– Што се тиче досадашње сарадње најбољу сарадњу и највећу подршку до сада смо остварили са Градском управом града Бањалука, која од почетка оснивања друштва помаже реализацији његових активности (израда вебсајта, организација првог округлог стола и др.). На пројектима смо сарађивали и са Фондом за заштиту животне средине и енергетске ефикасности РС као и са Министарством цвилних послова БиХ на пројекту припреме за снимање првог документарног археолошког филма “Растуша – праисторијска ризница” – навео је Калинић.

Друштво веома често наилази и на потешкоће које произлазе из искривљене слике о археолозима.

– Проблема у нашој области има много (најважнији су већ претходно истакнути: слаба заступљеност археолога у институцијама и законодавни проблеми), а највеће посљедице трпимо због искривљене слике о археолозима који су представљени као Индијана Џоунс и прича о пирамидама, закопаном благу и слично. Археологија је наука која истражује, открива, проучава и објашњава прошлост човјека на основу стварних, материјалних извора, односно на основу материјалних остатака самог човјека, његових израђевина, те различитих трагова које је оставио у својој околини – закључио је Калинић.

Циљеви

Неки од циљева за наредни период су и успостављање сарадње са колегама из регије.

– Окупљање стручњака и сарадника из релевантних области у Друштво археолога РС начин је да се покуша позитивно промијенити мишљење и слика о важности археологије, музеологије и заштите културног насљеђа за цјелокупно друштво. Успостављање сарадње са колегама из регије, њиховим друштвима, удружењима и институтима, размјена и сарадња, те учешће на заједничким пројектима приоритети су друштва у наредном периоду – нагласила је Панџићева.

Извор: Глас Српске, Данко Кузмановић

© 2017 ЈУ Музеј Републике Српске