os

Пројекат „Традиција и иновација“

Округли сто музеалаца и педагога из региона, под називом „Школе, предшколске установе и Музеј – сарадници у васпитању и образовању“, назив је Округлог стола који је 15. 06. 2017. године одржан у Музеју Републике Српске.

Учесници Округлог стола били су руководиоци музејских установа, музејски педагози и кустоси из Србије, Словеније, Хрватске, Републике Српске и Босне и Херцеговине, а дискусији су се прикључили школски педагози и сарадници Музеја Републике Српске из бањалучких образовних установа.

Овај скуп је организован у оквиру пројекта међумузејске сарадње под називом „ТРАДИЦИЈА и ИНОВАЦИЈА“ а у организацији је учествовао и ICOMSee.

Значајан догађај овог сусрета јесте ПОТПИСИВАЊЕ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ Музеја Републике Српске са Етнографским музејом у Београду и Музејом Војводине, Нови Сад.

Током Oкруглог стола у Музеју Републике Српске, учесници су излагали о начину рада с публиком и размотрили добре праксе које могу подстаћи дијалог установа културе и образовања те проширити публику музејских институција. Током дискусије за Округлим столом, дошло до значајне и врло продуктивне размјене искустава, што доприноси међумузејској сарадњи установа које су учествовале у пројекту.

 

© 2017 ЈУ Музеј Републике Српске