ЈУ МУЗЕЈ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Ђуре Даничића бр.1

78000 Бања Лука

Република Српска, Босна и Херцеговина

Т: +387 51 215 973

Т: +387 51 215 984

Факс: +387 51 215 986