ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БИБЛИОТЕЧКУ И ИЗДАВАЧКУ ДЈЕЛАТНОСТ

 

Одјељење за библиотечку и издавачку дјелатност обавља послове систематске набавке научне и стручне литературе из музеологије и других научних дисциплина које су заступљене у Музеју првенствено за потребе стручних радника Музеја РС, те размјену литературе, књига, каталога и свих публикација са сродним музејским установама у земљи и иностранству. Надлежност Одјељења је и заштита старе и ријетке књиге која у складу са законом има статус културног добра и музејске грађе. Одјељење обавља и послове издавачке дјелатности, уређивање, дизајн и штампу музејских издања.