ОДЈЕЉЕЊЕ  ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ обавља послове вођења евиденције о културним добрима, документације о музејској грађи, те  вођење Регистра културних добара Музеја Републике Српске као и вођење Централног регистра културних добара за културна добра по врстама за које је законом одређена надлежност Музеја Републике Српске. Надлежност Одјељења је и вођење документације о музејским збиркама, о програмским дјелатностима. Одјељење за документацију и дигитализацију обавља и дигитализацију културних добара и музејске грађе те дигитализацију  документације о културним добрима, дигитализацију бибилиотечког фонда, музејских издања и архивског фонда.

 

У овом Одјељењу похрањена је документација културних добара и музејске грађе, документација музејских збирки, документација програмских дјелатности, документација аудио-визуелних фондова (фототека, фонотека,мултимедијални материјали), документација о оснивању и историјату Музеја РС, документација о педагошкој дјелатности, документација о конзерваторско-рестаураторским поступцима, документација о откупу и поклону музејске грађе, документација стручног и научног рада, документација библиотечке и издавачке дјелатности, документација о промоцији Музеја и хемеротека.