ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВНО-ПЕДАГОШКИ РАД, КОМУНИКАЦИЈЕ И ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ

надлежно је за односе с јавношчћу, те за организацију посјета изложбама и за све манифестације, радионице, семинаре, предавања и друге облике просвјетно-педагошке дјелатности.

Дјелатност одјељења је и организовање стручних вођења посјетилаца Музеја кроз Сталну поставку и све друге изложбе, те планирања пригодних музејских манифестација са музејским одјељењима и стручним радницима.

Одјељење припрема и публикује документацију о манифестацијама те друге публикације везане за рад Музеја. Важна дјелатност одјељења је сарадња са васпитно-образовним организацијама и корисницима услуга Музеја Републике Српске.