ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА МАТЕРИЈАЛНУ КУЛТУРУ

Систематско истраживање, евидентирање, предлагање и утврђивање статуса покретних културних добара, дјелатности су Одјељења за материјалну културу. У одјељењу се обавља и прикупљање, сређивање, чување, стручна и научна обрада музејске грађе, до које Музеј  долази  теренским  истраживањем  и  ископавањем,  откупом,  поклоном, завјештањем, насљеђивањем, размјеном, легатом, копирањем…

Надлежност Одјељења за материјалну културу су и систематско  сређивање,  чување  и  заштита  стручне  и  научне документације о музејској грађи и покретним културним добрима те публиковање резултата стручног и научног рада. Дјелатност Одјељења је и излагање  и тумачење музејске грађе у Сталној поставци и на тематским изложбама, у циљу унапређења образовања и културе.

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  МАТЕРИЈАЛНУ КУЛТУРУ чине:

Одсјек за археологију

Одсјек за историју

Одсјек за етнологију и етнографију

Одсјек за  историју умјетности

Природњачки одсјек