ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА МАТЕРИЈАЛНУ КУЛТУРУ

 

Систематско истраживање, евидентирање, предлагање и утврђивање статуса покретних културних добара, дјелатности су Одјељења за материјалну културу. У одјељењу се обавља и прикупљање, сређивање, чување, стручна и научна обрада музејске грађе, до које Музеј долази теренским истраживањем и ископавањем, откупом, поклоном, завјештањем, насљеђивањем, размјеном, легатом, копирањем… Надлежност Одјељења за материјалну културу су и систематско сређивање, чување и заштита стручне и научне документације о музејској грађи и покретним културним добрима те публиковање резултата стручног и научног рада. Дјелатност Одјељења је и излагање и тумачење музејске грађе у Сталној поставци и на тематским изложбама, у циљу унапређења образовања и културе.