Састанак у Мађарској – Нови кораци ка првој међународној номинацији за UNESCO Листу

Поводом номинације Традиције узгоја липицанске пасмине коња на UNESCO-ву Репрезентативну листу нематеријалног културног насљеђа човјечанства, 29. и 30. јануара одржан је састанак националних представника у мјесту Годолло, у Мађарској.
Састанку су испред Босне и Херцеговине односно Републике Српске присуствовали Владимир Ђукановић, музејски савјетник и др Миљан Ербез из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, као и представници Аустрије, Хрватске, Италије, Мађарске, Словачке, Словеније и Румуније.

На састанку су донесени закључци о коначном уређивању материјала, припреми обрасца те другим сегментима процеса међународне номинације ове традиције за упис на UNESCO-ву Репрезентативну листу нематеријалног културног насљеђа човјечанства.

Приказана је и радна верзија филма који је саставни дио номинације, те извршен избор фотографија које ће бити у склопу номинационог пакета.

Након термина одређеног за доставу материјала, 31. марта 2020. године, очекује се да ће коначна одлука UNESCO-а бити донешена у року од 18 мјесеци.

Треба нагласити да је ово прва међународна номинација за Репрезентативну листу нематеријалног културног насљеђа човјечанства у којој учествује Босна и Херцеговина.

 

Comments are closed.