Музеју на отвореном “Старо село”

 

Музеју на отвореном "Старо село"

“Старо село” у новим медијима

“Потреба за визуелним документовањем садржаја култура које су се налазиле пред ишчезавањем довела је до настанка етнолошког филма, a развој технологије и могућности за аудио-визуелно документовање покренули су експанзију овог филмског жанра. Етнолози и антрополози могу да користе камеру у свакодневном раду на терену, уместо оловке и бележнице.

На тај начин сваки одлазак на терен би био аудио-визуелно документован, а тај материјал би остао трајни запис који може да буде коришћен у различите намене са основном сврхом заштите, упознавања и проучавања традиционалне културе и наслеђа и посебно у проучавању и презентовању нематеријалног културног наслеђа. ” – Драган Цицварић, виши кустос у Музеју на отвореном “Старо село” Сирогојно.

Старо сеоло “Сирогојно”

 

Comments are closed.